جاب ویژن
استخدام
کارشناس بازاریابی (محصول)

گلستان

تهران

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۶ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

مشارکت درتدوین استراتژی بازاریابی متناسب با اهداف شرکت
تدوین و بهبود رویه های جاری جهت هماهنگی فعالیتهای بازاریابی با فعالیت های فروش
پیاده سازی امور مربوط به تحقیقات بازار و نظرسنجی از مشتریان
تجزیه و تحلیل روند بازار