ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
GI-Lan Enterprise Operation Engineer (External Employee)

ايرانسل

تهران

حقوق:

60546615

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۱۱ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
خلاصه شغل. ارائه خدمات عملیاتی شبکه gi lan با ترکیب عملیات و اجرای سیستم‌های gi lan برای تسهیل شبکه مشتریان ایرانسل تا درجه‌بندی lte / ۳ g / mbb و پشتیبانی برای اطمینان از اینکه آن‌ها بهترین هزینه موثر، در دسترس بودن زیرساخت‌های شبکه LAN و خدمات موجود را خواهند داشت. مسئولیت‌ها. - پیروی از استانداردها و شیوه‌های مناسب برای خدمات سازمانی gi (اینترنت در دروازه)شبکه و اطمینان از مستند بودن، نگهداری و اعمال آن‌ها برای همه خدمات. - پی‌گیری و استفاده از روش‌های در دسترس بودن شبکه سازمانی gi lan. - عیب‌یابی مشکلات سازمانی gi lan به سرعت و ارائه مهندسی خط دوم. راه‌حل‌ها - عملکرد و نگهداری روترها و سوئیچ‌های سازمانی gi lan. - نگهداری و پشتیبانی از اینترنت / اینترانت / کلیه اتصالات خارجی. - به دنبال تحویل، بهره‌برداری و پشتیبانی از خدمات سازمانی. - مشاهده و کنترل کیفیت خدمات (qos)و در دسترس بودن بالای شبکه سازمانی. - انجام کلیه تغییرات در روترهای سازمانی برای به دست آوردن بهترین کیفیت. - کار و مشکل در عکاسی از شبکه apn و اتصالات خارجی. - ایجاد مشخصات برای همه شبکه‌های سازمانی و کلیه استقرار فن‌آوری مرتبط. - حفظ عملکرد عملیاتی روزانه مربوط به تجهیزات و شبکه سازمانی gi lan. - الزامات مهندسی دقیق، طراحی مرجع دقیق و اسناد دقیق برنامه آزمون ادغام. - عملکرد کلیه استقرار و مسیرهای شبکه سازمانی gi lan براساس روش تعریف‌شده توسط. زیرمجموعه عملیات.