گلدیران
میز کار
استخدام
کارشناس حسابرسی داخلی

گلدیران

تهران (محدوده شمال غرب)

حقوق:

از 7 تا 8 میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۹ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
. - اجرای پروژه های حسابرسی داخلی واحد های مورد بررسی . - شرکت در جلسات مصاحبه با واحد مورد بررسی و ارایه خلاصه مصاحبه ها به سرپرست پروژه . - مستند سازی و تهیه کاربرگ های مناسب مبتنی بر دستورالعمل مستندسازی . - گزارش انبارگردانی به سرپرست حسابرسی داخلی . - رسیدگی صورت های مالی واعلام نتایج حاصله . - تسلط بر اجرای آزمون های محتوا وکنترل در پروژه های حسابرسی مالی . - آشنا به استاندارد های حسابداری وحسابرسی وقوانین مالیات – تجارت – بیمه – کار. - اجرای پروژه های حسابرسی داخلی واحد های مورد بررسی . - شرکت در جلسات مصاحبه با واحد مورد بررسی و ارایه خلاصه مصاحبه ها به سرپرست پروژه . - مستند سازی و تهیه کاربرگ های مناسب مبتنی بر دستورالعمل مستندسازی . - گزارش انبارگردانی به سرپرست حسابرسی داخلی . - رسیدگی صورت های مالی واعلام نتایج حاصله . - تسلط بر اجرای آزمون های محتوا وکنترل در پروژه های حسابرسی مالی . - آشنا به استاندارد های حسابداری وحسابرسی وقوانین مالیات – تجارت – بیمه – کار