همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس تحلیل داده

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

part_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
تحلیل دیتاهای خام با بهره بردن از مدلهای داده کاوی و ابزارهای کارآمد به منظور حصول اطلاعات کاربردی

 برخی از وظایف مورد انتظار:
تحویل به موقع و دقیق تسکهای محوله و همکاری با سایر همکاران

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
تحلیل داده و تبدیل آن به اطلاعات