جاب ویژن
استخدام
کارشناس منابع انسانی

رونیکس

تهران

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۶ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

فعالیت های شغلی:
1.       بررسی درخواست ها و  تقاضا های  نیروی واحدهای سازمان.
2.       اولویت بندی درخواست ها براساس میزان اهمیت فعالیت واحد
3.       مکالمه تلفنی و حضوری با درخواست کنندگان نیرو در واحدها.
4.       آگهی نویسی و آگهی خوانی.
5.       مطالعه رزومه های ارسالی و دسته بندی آن ها براساس اولویت.
6.       انجام فرایند آموزش سازمانی(نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی اثر بخشی)
7.       انجام امور مربوط به مدیریت و ارزیابی عملکرد پرسنل(طراحی فرایند، طراحی پرسنشنامه ها و انجام عملیات اجرایی مدیریت عملکرد)
انجام سایر امور محوله از طرف مافوق.
دانش تخصصی و مهارت های مورد نیاز:
آشنایی با فرایند جذب و استخدام، مصاحبه و کانال های مختلف کارمند یابی (سایت های کاریابی، لینکدین و...)
آشنایی با فرایند آموزش و توسعه منابع انسانی سازمانی
آشنایی با عملیات های تجزیه و تحلیل مشاغل و طبقه بندی مشاغل
آشنایی با فرایند مدیریت عملکرد سازمانی
آشنایی با نرم افزارهای منابع انسانی مزیت محسوب می شود(سنجمان، ایده و ...
شایستگی های محوری: کار تیمی، تاب آوری، نتیجه محور بودن، حل مسئله، مدیریت روابط، آگاهی سازمانی.