ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
PHP-LARAVEL Developer

ايرانسل

تهران

حقوق:

45401200

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۳ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
• کمک به توسعه سیستم مدیریت دارایی دیجیتال mtni. • طراحی، توسعه، ساخت و استقرار اتوماسیون. • ارزیابی الزامات کسب و کار (تحلیل کسب و کار). • پر کردن شکاف فرآیند پشتیبانی عملیاتی. • پشتیبانی های عملیاتی را برای دستیابی به هدف در دسترس بودن خدمات خود ارائه دهد.