گلدیران
ایران تلنت
استخدام
Head of After-Sales Service Planning

گلدیران

تهران

حقوق:

73233464

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
شرکت مشاوره و مهندسی مبتکران گلدیران جویای رئیس برنامه‌ریزی خدمات پس از فروش با شرح وظایف ذیل است: شرح شغل: ● دریافت خط مشی‌ها، استراتژی‌ها و اهداف بلند مدت بخش خدمات پس از فروش و تهیه و ارائه برنامه‌های کوتاه مدت. ● طراحی و کنترل بر ارزیابی عملکرد خدمات پس از فروش به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف ● انجام فعالیت‌های تحقیقات بازار. ● تعیین شاخص‌های ارزیابی و نظارت و کنترل آنها. ● بررسی و تأیید برنامه سالیانه بودجه بندی خدمات در ابتدای سال و نظارت بر اجرای آنها. ● تهیه و ارسال گزارش هفتگی. ● تعریف و کنترل پروژه‌های خدمات پس از فروش، تشخیص و تعیین نارسایی‌ها و اشکالات.