گلدیس سرام البرز
دانشکار
استخدام
حسابداری

گلدیس سرام البرز

یزد

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
تسلط به ارزش افزوده دارایی و مالیات حقوق و دستمزد  برنامه نوسا حداقل 5 سال دارای سابقه کاری