توسعه سامانه های نرم افزاری نگین - توسن
جاب ویژن
استخدام
تحلیلگر کسب و کار بانکی

توسعه سامانه های نرم افزاری نگین - توسن

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۸ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

وظایف این شغل براساس سطح دانش افراد، طبق سند شرح شغل در داخل سازمان تعریف شده است.
شرایط احراز:
آشنایی با کسب و کار عملیات بانکی
آشنایی با متدولوژی ها و ابزارهای تحلیل نرم افزار (rup,agile,…)
آشنایی با فرایند تحلیل نیازمندی های نرم افزار
آشنایی با تحلیل فرایندی