شیپور
استخدام
تبلیقات محصولات ارایشی بهداشتی

شیراز

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
جهت فروش وتبلیقات لوازم ارایشی بهداشتی