همراه اول
دانشکار
استخدام
"کارشناس نگهداری دیتا سنتر"

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
پایش و نگهداری تجهیزات سرور و Storage ، زیر ساخت  و شبکه منصوبه در دیتا سنتر

 برخی از وظایف مورد انتظار:
پایش و نگهداری تجهیزات سرور و Storage ، زیر ساخت  و شبکه منصوبه در دیتا سنتر بصورت شبانه روزی 7x24

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
تسلط کافی بر مانیتورینگ تجهیزات منصوبه در دیتا سنتر
آشنایی با تجهیزات در سطح CDCP