کهن شیمی آریا
جاب ویژن
استخدام
مسئول دفتر مدیر عامل

کهن شیمی آریا

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
شرایط احراز:منضبط و قدرت مدیریت زمانمسئولیت پذیر توانا در برقراری ارتباط با محیط سازمان و افراد مرتبط ظاهر و پوششی موجهپیگیری امور تا حصول نتیجهتوانایی مدیریت محیط تحت کنترلمسلط به آداب معاشرت و اصول تشریفات اداریتوانایی  آماده سازی و تجزیه و تحلیل گزارش هامسلط به اصول و فنون مکاتبات اداری و گزارش نویسی دارای قدرت تصمیم گیری توانایی شرکت در کار گروهیبا انگیزهافرادی که در شرکت های پخش و فروش سابقه کار دارند در اولویت هستند.