شیپور
استخدام
به تعدادی مزدی دوز سارافون مجلسی نیازمندیم

شریفیه

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۲ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
مزدی دوز سارافون مجلسی تمیز دوز نیاز مند یم