گلدیران
ایران تلنت
استخدام
Marketing Research Expert

گلدیران

تهران

حقوق:

35369162

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۴ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
ما به دنبال یک فرد با استعداد برای پیوستن به تیم برنامه ریزی استراتژیک و بینش هستیم که مشتاق جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل کمی/کیفی، تحقیقات بازار باشد تا اطمینان حاصل شود که فعالیت های بازاریابی شرکت به موقع، کارآمد و مقرون به صرفه است. شما مسئول تمام پروژه های تحقیقاتی و فعالیت های پروژه های محصول از جمله حسابرسی خرده فروشی، بررسی عملکرد npi و اندازه گیری اثربخشی کمپین خواهید بود. مسئولیت ها: • هدف یک پروژه تحقیقاتی بازاریابی اختصاص داده شده را شناسایی و تعریف می کند. بهترین روش ها را برای دستیابی به آن اهداف تعیین می کند. • پرسشنامه ها، نظرسنجی ها، نظرسنجی ها و سایر منابع جمع آوری داده ها را تهیه می کند. • پروژه حسابرسی خرده فروشی • داده های مربوط به محصولات رقبا مانند قیمت گذاری، فروش و بازاریابی را گردآوری می کند • داده ها را خلاصه و تجزیه و تحلیل می کند. توصیه های مربوط به یافته های تحقیق را ارائه می کند. • محصولات یا بازارهای جدید بالقوه را از طریق تحقیق شناسایی می کند. • سایر وظایف مرتبط را طبق محوله انجام می دهد • روش های تحقیق خاص مانند پرسشنامه را طراحی کنید • همکاری و مدیریت مؤسسات تحقیقاتی با توجه به کلیه پروژه های تعریف شده • گزارش ماهانه اکونومیست، بورس اوراق بهادار ایران، مویمت، …)