ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
IFM Financial and Operations Administrator

ايرانسل

تهران

حقوق:

47119217

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● همکاری با تمام تیم های داخلی IFM برای تهیه گزارش های تحلیلی، مالی و مقایسه ای (ماهانه، فصلی و سالانه) و ارائه آنها به مدیریت IFM برای تصمیم گیری های بعدی از نظر فرآیند و خدمات. ● برای اطمینان از اینکه تمام فرآیندهای مالی IFM رعایت شده و با PPP های MTNIrancel (خط مشی، رویه، و فرآیندها) هماهنگ هستند. ● برای نظارت بر پردازش درخواست‌های خرید و فاکتورها، اطمینان از ورود دقیق اطلاعات روابط عمومی در سیستم‌های مربوطه و پیگیری برای دریافت تاییدیه‌های مورد نیاز. ● بررسی و نظارت بر انواع پرداخت ها به پیمانکاران فرعی IFM و سازمان های مربوطه و اطمینان از ثبت کلیه مدارک مورد نیاز در صورت نیاز. ● برای همکاری، جمع آوری داده ها و شرکت در جلسات بودجه از طرف متخصص ارشد مالی IFM. ● برای پشتیبانی از مدیر کل IFM برای وظایف و گزارش های محول شده توسط ادمین. ● بررسی فاکتورها با قراردادهای SLA فروشنده مربوطه و گزارش آنها به مدیر خط برای تهیه کسر جریمه نامه برای کسانی که شرایط لازم را ندارند. ● برای اطمینان از یکپارچگی اطلاعات پرداخت فاکتورها جمع آوری، ثبت، به اشتراک گذاشته یا گزارش شده، و بایگانی و نگهداری تمام صورتحساب ها و PR مربوط. ● تهیه گزارشات ماهانه هزینه های تعهدی و مقایسه بر اساس بودجه تخصیصی. ● برای ردیابی همه قراردادهای IFM و اطلاع از وضعیت قرارداد که آیا در بازه زمانی تمدید یا فسخ شده است تا پرداخت به فروشندگان مرتبط بدون هیچ مشکلی انجام شود. ● برای حمایت از بخش برای حصول اطمینان از دستیابی به KPI، ثبت تامین کنندگان جدید در سیستم IFS و غیره در تهیه کلیه اسناد مورد نیاز مربوط به تداوم کسب و کار همکاری کنید. ● ثبت و پردازش وجوه نقد IFM دریافتی از اسناد هزینه های مربوطه از مدیریت هزینه.