همراه اول
دانشکار
استخدام
ارتباط با اپراتورهای داخلی

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

part_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
اداره کل کسب و کار سازمانی
اداره ارتباط با اپراتورهای داخلی
امور مرتبط با روابط با اپراتورهای داخلی
از جمله رومینگ ملی و اتصال متقابل

 برخی از وظایف مورد انتظار:
کسب دانش و مبانی پایه در حوزه تلکام
درک مبانی اتصال متقابل و رومینگ
برقراری ارتباط با مشتری و پیگیری امور
برقراری ارتباط با بخش‌های مرتبط داخلی و پیگیری امور از ایشان
تهیه و ارائه گزارشات

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
دانش و مبانی پایه در حوزه تلکام
مفاهیم مرتبط با اتصال متقابل و رومینگ
برقراری ارتباط موثر با مشتری
توانایی ارائه گزارشات مدیریتی
آشنایی با سیسیتم های IT مرتبط با حوزه کاری