شیپور
استخدام
منتاژکار سرامیک

کرج

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۳ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
مسلط فارسی بر وبرش سرامیک ومنتاژکار سرامیک