دیوار
استخدام
مدیز منابع انسانی

آرژانتین

حقوق:

از ۱۰ تا ۱۵ تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۹ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
شرکت تولیدکننده مشتقات نفتی با بیش از ۱۵۰ پرسنل به مدیر منابع انسانی مسلط به حقوق دستمزد قوانین اداره کار و مسائل روانشناختی پرسنل میباشد