شیپور
استخدام
کارشناس فروش خانوم

کمال شهر

حقوق:

مطابق وزارت کار

تاریخ:

۰۲ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
یک شرکت معتبر مواد غذایی در محدوده کمالشهر کارشناس فروش تلفنی خانوم با روابط عمومی بالا استخدام مینماید.