شیپور
استخدام
فروشنده خانم

مشهد

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
فروشنده خانم برای پوشاک آدرس چهاراه شهدا پاساژ بهمن