دیوار
استخدام
کمک حسابداری

امین حضور

حقوق:

از مطابق با وزارت کار تا ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۴ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
فقط خانم متعهدو مسولیت پذیر شماره هماهنگی********