شیپور
استخدام
راننده پایه یک

عسلویه

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

تاریخ:

۳۰ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
سلام راننده پایه یک تانکر اب الوند 8 تن روز 12 ساعت کار خوابگاه و غذا اضاف کاریم هم داره 25 روز کار 5 روز مرخصی محل کار عسلویه