گلستان
میز کار
استخدام
مسئول دفتر

گلستان

تهران (محدوده غرب)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۹ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
. انجام هماهنگی و تنظیم برنامه قرار ملاقات کارکنان، مدیران سازمان و سایر مراجعین با مدیریت . پاسخگویی به تماس های تلفنی . دریافت و ارسال گزارش پیام های تلفنی، فکس و... به مدیریت . دریافت و پیگیری ایمیل های دریافتی . پیگیری دستورهای صادره از مدیر در واحدهای سازمانی و سازمان ها و ادارات دیگر تا حصول نتیجه. انجام هماهنگی و تنظیم برنامه قرار ملاقات کارکنان، مدیران سازمان و سایر مراجعین با مدیریت . پاسخگویی به تماس های تلفنی . دریافت و ارسال گزارش پیام های تلفنی، فکس و... به مدیریت . دریافت و پیگیری ایمیل های دریافتی . پیگیری دستورهای صادره از مدیر در واحدهای سازمانی و سازمان ها و ادارات دیگر تا حصول نتیجه