سایه سمن
دانشکار
استخدام
کارآموز BI

سایه سمن

حقوق:

3 - 5

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح شغل و وظایف

توانایی کار با پایگاه داده ها، طراحی و گزاراشات متنوع
طراحی و پیاده سازی انبار داده ها ( Data warehouse )
شناسایی و ارزیابی منابع داده ای و مدلسازی منطقی و فیزیکی داده ها
تهیه گزارشات تحلیلی و داشبوردهای مدیریتی