همراه اول
ایران تلنت
استخدام
SAP ERP Systems Specialist

همراه اول

تهران

حقوق:

60546615

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● به سازماندهی و رهبری جلسات برای جمع آوری و تأیید الزامات تجاری کمک کنید. ● پیکربندی و مستندسازی طرح های SAP ERP (BBP، اسناد مشخصات) به دو زبان فارسی و انگلیسی. ● دریافت و تست سیستم در برابر الزامات تجاری، اجرای تست واحد و تست فرآیند پایان به انتها. ● پشتیبانی از کاربران کلیدی و کاربران نهایی در تمام مراحل پروژه ها. ● داده های اصلی را جمع آوری، تمیز و کنترل کنید. ● اسناد آموزشی را تهیه کنید و به کاربران کلیدی و کاربران نهایی آموزش دهید. ● با مشاوران SAP ERP و توسعه دهندگان کار کنید و الزامات یکپارچه سازی با سیستم های دیگر را تجزیه و تحلیل کنید. ● مجوز لازم را در محیط SAP ERP به کاربران اختصاص دهید.