نوبیتکس
کاربوم
استخدام
Hiring Content Marketing Manager

نوبیتکس

Tehran

حقوق:

Negotiable

تاریخ:

۱۸ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
Hiring Content Marketing Manager