شیپور
استخدام
خدمتکار منزل

مشهد

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
نظافت منزل و سایر کارهای منزل 4 روز در هفته 6 میلیون تومان با سرویس