گروه شرکت های اکسون
جاب ویژن
استخدام
کارشناس حسابداری و مالی

گروه شرکت های اکسون

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
حوزه الف ) در حوزه تامین منابع مالی و بانکیحوزه ب ) در حوزه عملیات حسابداریحوزه الف ) علاوه بر تسلط بر کلیه فرآیند های حسابداری بازرگانی اعم از خزانه داری، مالی، بودجه، حقوق و دستمزد، حسابداری خرید و حسابداری فروش ، حسابداری انبار و ...بایستی تجربه موثر در ارتباطات بانکی، مدیریت تامین منابع مالی و تسهیلات بانکی داشته باشد .حوزه ب )  علاوه بر تسلط بر کلیه فرآیند های حسابداری بازرگانی اعم از خزانه داری، مالی، بودجه، حقوق و دستمزد، حسابداری خرید و حسابداری فروش، حسابداری انبار  و ...بایستی تجربه موثر در تهیه گزارشات معاملات فصلی، ارزش افزوده ومشارکت در تدوین صورت های مالی مبتنی بر استاندارد های حسابداری داشته باشد.