گلستان
جاب ویژن
استخدام
سرپرست توزیع - آقا

گلستان

اسلام شهر

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۲ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
نظارت بر وضعیت بارگیری و ارسال بار و کنترل عملکرد رانندگان توزیعاولویت بندی حمل سفارشات و ارسال بار فروشگاه ها بر اساس اولویت های انجام شدهبرنامه ریزی (مسیربندی) تورهای توزیع روزانهنظارت بر رعایت استاندارهای لازم جهت استفاده از خودرو های ناوگان توزیع و بارگیری آن