شیپور
استخدام
به یک نفر خانم برای تمیز کردن منزل

اصفهان

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

مشاوره ای

تاریخ:

۰۳ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
و در هفته یک روز برای تمیز کردن منزل و اشپزی شماره تماس: