ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
Customer Service Process Specialist (External Contract)

ايرانسل

تهران

حقوق:

42698077

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● مواد آموزشی دیجیتالی و چاپی (مانند فیلم ها و کتابچه های راهنما) را تهیه کنید. ● برنامه ریزی و برگزاری جلسات آموزشی در مورد موضوعات مختلف مرکز تماس و خدمات مشتری برای آماده سازی و حمایت از نمایندگان جدید. ● جلسات تمرینی منظم (مانند ماهانه یا فصلی) را برنامه ریزی کنید. ● به نمایندگان مجرب در مورد رویه های جدید یا به روز شده مرکز تماس آموزش دهید تا عملکرد آنها را بهبود بخشند. ● عملیات روزانه عوامل را مشاهده کنید و زمینه های بهبود را شناسایی کنید. ● شکاف های مهارتی فردی و تیمی را شناسایی کنید. ● با رهبران و مدیران تیم برای انجام مربیگری در محل کار ارتباط برقرار کنید. (به عنوان مثال نحوه رسیدگی به پرونده های مشکل مشتری).