راهکار های نرم افزاری پارسان
دانشکار
استخدام
کارآموز منابع انسانی

راهکار های نرم افزاری پارسان

تهران

حقوق:

-

تاریخ:

۰۱ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
شرح وظایف: برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مربوط به جذب، نگهداری و توسعه کارکنان  برنامه ریزی برای آموزش کارکنان تهیه و تنظیم سیاست ها، دستورالعمل ها،آیین نامه ها و روش های اجرایی واحدهای مختلف تعیین شاخص های بررسی عملکرد و انجام ارزیابی عملکرد کارکنان نظارت بر وضعیت ارزیابی عملکرد کارکنان و ارائه گزارش های ادواری به مدیر منابع انسانی تهیه و به روز رسانی شرح شغل سازمان برنامه ریزی و اجرای رویداد های سازمانی و مناسبتی مهارت و ویژگی های فردی: مهارت های برقراری ارتباط موثر حل مسئله حل تعارض کارکنان روابط عمومی مناسب توانایی کار تیمی علاقه مند به یادگیری و پیشرفت منظم، پرانرژی، پیگیر و صبور طول دوره کارآموزی: یک الی دو ماه امکان استخدام پس از دوره کارآموزی وجود دارد.