صنایع غذایی میهن
جاب ویژن
استخدام
کارشناس مالی و حسابداری - آقا

صنایع غذایی میهن

اسلام شهر

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۳ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
تحلیل و بررسی جریان موجودی کالا،FIFO و LIFO . سود موجود در هر محصول یا هر کانال توزیع، هر مشتری، هر خط محصول و غیره را ردیابی کند.جمع آوری اطلاعات وضعیت مالی فعلی شرکت را به طور خلاصه گزارش می دهد.تهیه ترازنامه، صورت سود و زیان و گزارش های دیگر بررسی صورت های مالی و تطبیق آنها با داده ها و اسناد مالی ورودیبررسی هزینه هایی که توسط کارمندان ارسال شدهبررسی حساب های دریافتی و پرداختیتهیه گزارشات مالی با توجه به صحت اطلاعات شرکتتهیه و تولید گزارش های مالی مشخص کننده