عمران مارون
جاب ویژن
استخدام
کارشناس پیمان رسیدگی پروژه

عمران مارون

اهرم (تنگستان)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۱ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

دارای سابقه کار در پروژه های سد بتنی غلتکی
متره و برآورد احجام و تهیه صورتجلسات احجام کار انجام شده و گرفتن تاییدیه های لازم
تهیه انواع صورت وضعیت ها و گرفتن تاییدیه های لازم
تهیه دستور کارها و گرفتن تاییدیه های لازم
آنالیز درآمد به هزینه آیتم های کاری
تهیه قیمت جدیدها و آنالیز قیمت انجام کارهای جدید و گرفتن تاییدیه های لازم
تهیه گزارش مقادیر اختلافی با مشاور پروژه و ارائه به مدیریت واحد
مشارکت در تهیه متره کل پروژه
تهیه صورت مغایرت های قرارداد با اجرا و تهیه آیتم های جدید
مشارکت در تهیه کلیم های پروژه با هماهنگی مسئول واحد
تهیه آنالیز درآمد به هزینه تمامی قراداد پیمانکاران جزء
اعلام کارکرد پیمانکاران جزء براساس مقادیر تایید شده از سوی مشاور و سایر مقادیر به کارشناس امور قرادادها