گلستان
میز کار
استخدام
کارشناس حسابدار صنعتی

گلستان

تهران (محدوده غرب)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۹ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
. همکاری و نظارت در تهیه بهای تمام شده انواع تولیدات شرکت . تهیه و تجزیه و تحلیل گزارشات مرتبط با حسابداری صنعتی . صدور اسناد مالی و صنعتی و رسیدگی به پرداخت های پیمانکاران. همکاری و نظارت در تهیه بهای تمام شده انواع تولیدات شرکت . تهیه و تجزیه و تحلیل گزارشات مرتبط با حسابداری صنعتی . صدور اسناد مالی و صنعتی و رسیدگی به پرداخت های پیمانکاران