ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
Bilingual Copywriter

ايرانسل

تهران

حقوق:

34007985

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۸ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● همکاری با طراحان گرافیک ضمن ارائه پروژه های اختصاص یافته و به اشتراک گذاری دیدگاه ها برای بهینه سازی نتیجه نهایی. ● برای هماهنگی برنامه های ارتباطی پروژه های اختصاص یافته با درخواست کننده و طراح گرافیک. ● برای مرور منظم مطالب کتبی موجود و ویرایش/به روزرسانی اطلاعات یا ساختار برای انتشار و چاپ مجدد. ● برای مرور مطالب وب سایت شرکت ، وبلاگ و برنامه ها به طور مداوم و به روزرسانی مطالب نوشتاری بر اساس اطلاعات یا رویکردهای جدید (چه در فارسی و چه در انگلیسی). ● برای بررسی و تأیید متون پیشنهادی که در آثار هنری ارائه دهندگان محتوا مورد استفاده قرار می گیرند. ● بررسی و اظهار نظر در مورد آثار نویسندگان آژانس های تبلیغاتی بر اساس استانداردهای نوشتن این شرکت. ● برای حمایت از ارتباطات داخلی و فعالیتهای روابط عمومی با بررسی کلیه مطالب متنی برای اطمینان از هماهنگی با لحن نوشتن کپی شرکت از صدا و استاندارد. واد (دانش فتوشاپ می تواند بسیار مفید باشد و یک امتیاز در نظر گرفته می شود). ● برای مطالعه روندهای نوشتن کپی بازاریابی در سراسر جهان و بهترین شیوه ها در درجه اول در صنعت ارتباطات در رسانه های اجتماعی و جمعی ، حتی مواد چاپی ، و ارائه پیشنهاداتی به سطوح بالاتر ، با هدف پیشرفت در راستای جامعه محلی و اهداف اهداف بازار.