رونیکس
جاب ویژن
استخدام
کارشناس تولید و تدارکات - آقا

رونیکس

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۲ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

فعالیت های شغلی:

1.       مدیریت و آماده سازی بودجه هر پروژه فیلم سازی و عکاسی.
2.       تهیه و آماده سازی ملزومات ساخت دکور و چیدمان.
3.       انجام هماهنگی های لازم برای انجام پروژ های کاری.
4.       پیدا کردن لوکیشن مناسب با هر پروژه فیلم سازیو عکاسی.
5.       تهیه ملزومات و تجهیزات مورد نیاز هر پروژه.
6.       برنامه ریزی مصرف ملزومات و بودجه در دست رس.
7.       دریافت بودجه پروژه ها .
8.       تهیه گزارشات از پیشرفت وظایف و پروژه های کاری.
9.       ارائه گزارشات درخواستی مافوق.
10.     انجام سایر امور محوله از طرف مافوق.

دانش تخصصی و مهارت های مورد نیاز:
آشنایی کامل با فرایندهای عکاسی و فیلم سازی.