ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
Customer Experience Analyst

ايرانسل

تهران

حقوق:

54127852

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۲۵ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
ماموریت:. * مسئول ایجاد داده‌ها، بینش‌ها و تجزیه و تحلیل‌های معتبر مدیرعامل، که می‌تواند در تدوین، توسعه و اجرای استراتژی کلی برای ارتقا، افزایش و حفظ تجربه مثبت طولانی‌مدت مشتری مورد استفاده قرار گیرد. * تحلیلگر cex باید با چندین تیم برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های متعلق به عملکردهای مختلف کار کند، از جمله اما نه محدود به CR، mkt، s & d، nwg g، آن و ایجاد بینش در بالای آن. نقش‌ها مسئولیت‌های:. * انجام تجزیه و تحلیل عمیق در مورد اطلاعات برای قطع اطلاعات مشتری. * هماهنگی با mkt، eb، s & d، تیم‌های تحقیقاتی و تیم بازخورد حلقه بسته CR برای طراحی، توسعه و روش‌های استاندارد cex و قالب‌های گزارش دهی. * ارائه و تجزیه و تحلیل داده‌های نظرسنجی cex، تشخیص عملیاتی و رقبا و ایجاد بینش برای مدیریت cex. * پی‌گیری و گزارش معیارهای حمایت از مشتری در سراسر سازمان. * ارائه پشتیبانی در طراحی، اجرا، تجزیه و تحلیل و تحقیقات مشتری و ارتباطات بازخورد. * تجزیه و تحلیل و گزارش در مورد پیاده‌سازی، نتایج و اقدامات برنامه cex از بازخورد حلقه بسته. * به دست آوردن اطلاعات و بینش از ابتکارات "صدای مشتری" از طریق برنامه‌های مختلف مشارکت مشتری. * تجزیه و تحلیل نتایج جلسات گروه تمرکز مشتری، انجمن‌های مشتریان و نظرات مشتری در همه کانال‌های آنلاین. * ارتباط با روابط‌عمومی، تبلیغات، رسانه‌ها و غیره، برای اطمینان از ارتباط مشتری محور با مشتری از بخش CR. * هماهنگی اجرای طرح تجربه مشتری در مدیریت و اجرای سیستم‌ها و رویه‌های جدید. * توسعه مشخصات گزارش بینش مشتری از طریق داشبورد های مختلف برای کمک به تصمیمات تجاری مدیریت عامل. * هماهنگی روابط با واحدهای تجاری مهم مشتری - تاثیرگذار بر کارایی خدمات. * پیاده‌سازی رویکردها و تحقیقات برای درک وفاداری مشتری و بازگشت سرمایه (roi). * هم‌کاری با مدیر برنامه تجربه مشتری در تجزیه و تحلیل علت اصلی در نظرسنجی‌های مختلف توافق‌شده مانند clf، hvjs و mpr …