رونیکس
جاب ویژن
استخدام
انبار دار - بوشهر

رونیکس

بوشهر

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۶ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

فعالیت های شغلی:

چیدمان صحیح  انبار بر اساس چیدمان بر روی پالت ، نوع کالا و آسیب پذیری کالا ها و میزان خروجی و اندازه کالا ها.
بازدید ، کنترل ، نظارت و حفاظت از مکان های مختلف انبار .
نظارت و کنترل امنیت ، ایمنی اماکن و تاسیسات قبیل تاسیسات و برق کشی و ... برای آسیب ندیدن کالا ها.
تحویل و کنترل ورود بار دریافتی و شمارش و چیدمان کالاها.
ثبت مغایریت های احتمالی و ارائه به مسئول مربوطه جهت پیگیری.
کنترل حواله های ثبت شده با بار جمع آوری شده (تیک حواله و بار).
کنترل ورود و خروج های انبار.
ثبت نهایی درخواست تایید شده در سیستم و صدور تفکیک جز و تقویم پخش صحیح و منطبق با واقعیت
تحویل بار های ارسالی به موزع یا راننده جهت تحویل به مشتری و یا پخش گرم
نظارت و کنترل بر اینکه کالایی از انبار بدون صدور فاکتور مشتری و یا حواله خارج نشود.
هماهنگی با موزع ، کارشناس فروش و راننده برای ارسال بار مشتریان برای پخش گرم و سرد .
تخلیه و بارگیری بارهای دریافتی و ارسالی.
ثبت و کنترل تنخواه شعب و رانندگان (در صورت فقدان حسابدار).
ثبت شارژ انبار به صورت دوره ای برای تکمیل کمبود موجودی انبار.
نظارت و کنترل لیست مغایریت های احتمالی در ورودی و خروجی انبار و پیگیری با مشتریان و دفتر مرکزی.
انجام انبار گردانی ماهانه و ارسال صورتجلسه و صورت کسری و اضافات به دفتر مرکزی.
انجام سایر  امور محوله از طرف مافوق.

دانش تخصصی و مهارت های مورد نیاز:

توانایی بدنی مناسب جهت جابه جایی محصولات، توانایی ثبت و دسته بندی فاکتورهای ورود و خروج کالا.
یکپارچگی و صداقت، دقت و نظم، مسئولیت پذیری.
توانایی کار با کامپیوتر. تسلط به اصول و فنون انبارداری.