گلدیران
میز کار
استخدام
Head of After-Sales Service Planning

گلدیران

تهران (محدوده شمال غرب)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۹ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
. دریافت خط مشی‌ها، استراتژی‌ها و اهداف بلند مدت بخش خدمات پس از فروش و تهیه و ارائه برنامه‌های کوتاه مدت. . طراحی و کنترل بر ارزیابی عملکرد خدمات پس از فروش به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف . انجام فعالیت‌های تحقیقات بازار. . تعیین شاخص‌های ارزیابی و نظارت و کنترل آنها. . بررسی و تأیید برنامه سالیانه بودجه بندی خدمات در ابتدای سال و نظارت بر اجرای آنها. . تهیه و ارسال گزارش هفتگی. . تعریف و کنترل پروژه‌های خدمات پس از فروش، تشخیص و تعیین نارسایی‌ها و اشکالات.. دریافت خط مشی‌ها، استراتژی‌ها و اهداف بلند مدت بخش خدمات پس از فروش و تهیه و ارائه برنامه‌های کوتاه مدت. . طراحی و کنترل بر ارزیابی عملکرد خدمات پس از فروش به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف . انجام فعالیت‌های تحقیقات بازار. . تعیین شاخص‌های ارزیابی و نظارت و کنترل آنها. . بررسی و تأیید برنامه سالیانه بودجه بندی خدمات در ابتدای سال و نظارت بر اجرای آنها. . تهیه و ارسال گزارش هفتگی. . تعریف و کنترل پروژه‌های خدمات پس از فروش، تشخیص و تعیین نارسایی‌ها و اشکالات.