Developerband
دانشکار
استخدام
مدیر منابع انسانی

Developerband

یزد

حقوق:

-

نوع قرارداد:

telework,part_time,full_time

تاریخ:

۲۱ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
مهارت های  مورد نیاز: پیشنهاد استراتژی های لازم و برنامه ریزی و بودجه بندی استقرار و بهبود مستمر کارکرد های منابع انسانی برنامه ریزی و هدایت اجرای ارزیابی های دوره ایی از قبیل (culture and engagement) و پیگیری اقدامات عملیاتی برای بهبود بیشتر ارتباط منظم با مدیران برای تعیین اثربخشی برنامه‌های استخدامی و اجرای آن‌ها تدوین و پیاده سازی رویه های مرتبط با هر کدام از کارکردهای مصوب مسئول اصلی پروژه های مدیریت عملکرد و توسعه مسیر شغلی کارکنان در کل شرکت شناسایی، استقرار و بهبود مستمر شاخص های کلیدی عملکرد حوزه منابع انسانی پیشنهاد و تدوین نقشه راه توسعه منابع انسانی شرکت ، نظارت بر پشتیبانی از اقدامات مورد نیاز در این زمینه مشاوره به مدیران عامل شرکت در حوزه توسعه منابع انسانی و رفتار سازمانی همکاری در مدیریت بحران شرکت در زمینه مسائل مربوط به منابع انسانی همکاری در جذب، آموزش و توسعه تیم منابع انسانی شرکت هدایت رویدادهای داخلی و خارجی مرتبط با منابع انسانی زینو دانش تخصصی  مورد نیاز: مسلط به  برنامه ریزی و هدایت فرآیند جذب و استخدام برنامه ریزی و هدایت فرآیند مدیریت عملکرد ایجاد و اجرای فرآیند آموزش و توسعه مدیریت انجام کلیه امور اداری مهارت‌های ارتباطی کلامی و نوشتاری بالا