شیپور
استخدام
منشی مطب متخصص بیماری‌های داخلی و خانم جهت عصر ها

برازجان

حقوق:

مطابق وزارت کار

نوع قرارداد:

پاره وقت

تاریخ:

۱۱ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک منشی خانم جهت شیفت عصر مطب متخصص بیماری‌های داخلی نیاز داریم