شیپور
استخدام
حسابدار-حسابداری

بندرعباس

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

تاریخ:

۱۴ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
سلام به دونفر نیروی حسابداری با اخلاق و متعهد و بدون حاشیه با تمام امکانات در اختیار در بندر لنگه برای شرکت حسابداری نیازمندیم.