شیپور
استخدام
استخدام منشی دفتر نیمه وقت

تبریز

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک خانم جهت منشی گری در دفتربا ظاهری آراسته و‌مرتب بصورت نیمه وقت نیازمندیم ٫ حقوق بصورت توافقی و ساعت کاری از ده الی دو‌نیم می‌باشد ٫محل کار روبروی بیمارستان شمس