بازرگانی اسلامی
دانشکار
استخدام
کارمند اداری

بازرگانی اسلامی

تهران

حقوق:

5000000 - 7000000

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۹ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
محیط کاری صمیمانه میباشد. مسلط به تایپ انگلیسی فارسی و سیستم و مایکروسافت آفیس باشد