ارکید فارمد
جاب ویژن
استخدام
کارشناس تحلیل کسب و کار

ارکید فارمد

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۲ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
شاخص های کلیدی ازنظر کارفرماشناسایی نیازمندی ذینفعان، طراحی و ارائه راه حل ها برای رفع مسائل و ارزیابی اثربخش نیازمندی ها و انتظارات ذینفعانمسلط به مفاهیم تحلیل کسب وکارمسلط به شناسایی مسائل و فرصت های کسب وکارشرح شغل و وظایفشناسایی و حل مسائل و پیچیدگی های فرایندی در سطح سازمانتحلیل سیستم و طراحی دیتا مدل به منظور پیاده سازی نیازهای سازمان در بسترهایی نظیر Microsoft Dynamics و همکاری با تیمتوسعه محصولطراحی، مستندسازی و به روزآوری فرایندهاممیزی داخلی فرایندها و شناسایی نقاط بهبودشناسایی ریسک ها و فرصت های بهبود سیستم و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مرتبط با آن هاشرایط احراز شغلتحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد |مهندسی صنایع/ مدیریتEnterprise Architect|متوسطمهارت های موردنیازآشنایی با معماری سازمانی و چارچوب معماری سازمانیآشنایی با مفاهیم سیستمی و رویکردهای فرایندیآشنایی با مفاهیم استاندارد BABOKآشنایی با ابزارهای مدل سازی فرآیندهای کسب وکارآشنایی با مفاهیم معماری نرم‎ افزار و شی ءگراییآشنا به چارچوب های چابک ازجمله اسکرامدارای توانایی در ممیزی داخلی فرایندهادارای توانایی در برقراری ارتباط مؤثر با همکاران و دیگر واحدهای سازمانیآشنایی با مدل سازی فرایندها بر اساس زبان BPMNدارای توانایی در استخراج الزامات و نیازمندی هادارای توانایی در حل مسائل سازمانی و سیستمی و پیشنهاد راهکاردقیق، منظم، خلاق و علاقه مند به کار گروهی