جاب ویژن
استخدام
نیروی خدماتی و نظافت

برنا الکترونیک

ری

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۶ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

به یک نیروی خدماتی جهت نظافت و... در کارخانه شهرک صنعتی شمس آباد نیازمندیم.