ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
People Analytics Specialist

ايرانسل

تهران

حقوق:

46996699

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● یکپارچه سازی و یکپارچه سازی تمام سیستم های گزارش دهی منابع انسانی، طراحی گزارش های جدید و اطمینان از همسویی و دقت در گزارش. ● برای جستجو، استقرار و اندازه گیری معیارهای جهانی منابع انسانی برای ارائه بینش کافی به تیم مدیریت منابع انسانی. ● تهیه گزارش ها و بینش های منابع انسانی برای ذینفعان مختلف طبق برنامه و حفظ منابع داده مربوطه. ● برای ایفای نقش به عنوان نقطه تماس با منابع انسانی و کسب و کار در دریافت و تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل های جدید/ad-hoc HR، اعمال داده های صحیح، و مدیریت ارائه بینش موثر و کارآمد از طریق تجزیه و تحلیل های آماری مختلف و تکنیک های یادگیری ماشین. ● برای اطمینان از تجسم مناسب داده‌های منابع انسانی از طریق ایجاد داشبوردها و گزارش‌ها با استفاده از ابزارهای مختلف (مانند Power BI، Tableau) و تکنیک‌ها (مانند داستان سرایی). ● برای حمایت از سنجش تجربه کارکنان از طریق توسعه برنامه گوش دادن به کارکنان، بررسی نیاز به اجرای نظرسنجی در شرکت با در نظر گرفتن منافع سهامداران، نیازهای صنعت و شرکت و طراحی محتوا. ● انجام نظرسنجی های مختلف در پلت فرم ها/کانال های مربوطه، اطمینان از دریافت مشارکت کافی، تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج نظرسنجی، و تسهیل تعریف اقدامات بهبود با همکاری عملکردهای مختلف و HRBPs. ● مشارکت در طراحی ابتکارات دیجیتال منابع انسانی در راستای استراتژی تحول دیجیتال شرکت و سایر تیم های منابع انسانی. ● کمک به ارزیابی بودجه منابع انسانی و ارائه توصیه های مناسب برای اصلاحات و بهبودها. ● مشارکت در برنامه‌ریزی منابع انسانی و همکاری با امور مالی منابع انسانی برای بودجه‌بندی از طریق اقدامات مختلف، از جمله، اما نه محدود به ارائه بینش تاریخی مناسب و همچنین روندها و بهترین شیوه‌ها برحسب نیاز. ● شناسایی زمینه های بهبود کیفیت داده های منابع انسانی و پیگیری با ذینفعان در مورد اقدامات اصلاحی همسو با خط مشی حاکمیت داده های منابع انسانی. ● گردآوری و تهیه جایزه تعالی و ممیزی مدارک و شواهد مورد نیاز. ● برای تجزیه و تحلیل برنامه‌ها و اهداف منابع انسانی، تحقیق برای مقایسه با بهترین شیوه‌ها، جستجوی فرصت‌ها و زمینه‌های بهبود و ایجاد پرونده‌های مبتنی بر داده با ذینفعان برای تسهیل دستیابی به نتیجه. ● استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی تحلیلی مختلف برای دستکاری داده‌ها و ارائه مدل‌های داده برای مدل‌سازی روندهای تحلیلی افراد آینده.