گلستان
میز کار
استخدام
سرپرست فروش هورکا

گلستان

تهران (محدوده غرب)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۹ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
. سرپرستی و هدایت فروشندگان تحت سرپرستی . تنظیم برنامه کار فروش و رفع اشکلات موجود در برنامه فروش فعلی . حضور در منطقه و نظارت مسقیم بر بر عملکرد فروشندگان . گزارش دهی به مدیر مربوطه . بررسی و ارائه راهکار به منظور فروش بالاتر. سرپرستی و هدایت فروشندگان تحت سرپرستی . تنظیم برنامه کار فروش و رفع اشکلات موجود در برنامه فروش فعلی . حضور در منطقه و نظارت مسقیم بر بر عملکرد فروشندگان . گزارش دهی به مدیر مربوطه . بررسی و ارائه راهکار به منظور فروش بالاتر