فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
میز کار
استخدام
کارشناس بازرگانی

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

تهران (محدوده مرکز)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۹ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
. ثبت مصوبات و تخفیفات کالایی . مذاکره با تامین کنندگان . پیگیری قرارداد تأمین کنندگان . انجام مراحل ثبت کالا در سیستم. ثبت مصوبات و تخفیفات کالایی . مذاکره با تامین کنندگان . پیگیری قرارداد تأمین کنندگان . انجام مراحل ثبت کالا در سیستم